Untitled

Untitled

Mijn eindexamen ‘bestaat voornamelijk uit het ontwer pen van imitatiebont (pool- doek). Ik wil hierbij niet uit gaan van het imiteren van een pels, maar wil proberen het fabricageproces alszodanig te gebruiken om zo tot nieuwe ideeën te komen. De kledingstoffen dienen voor de winter 78/79 met de voor die periode geldende kleuren. Na mijn eindexamen streef ik naar een zo breed mogelijk werkterrein, om zoveel mo gelijk ervaring op te doen, met name in het buitenland.

Lisette van der Scheer